Disclaimer

DISCLAIMER

Wij bedanken u voor een bezoek aan onze website. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Hovuma Magazijnstellingen B.V. te Reuver, ingeschreven onder KvK nummer 60213833.  

Alle rechten voorbehouden.
Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gereproduceerd, getransporteerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Hovuma Magazijnstellingen B.V.  Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.

Hovuma Magazijnstellingen B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.
Hovuma Magazijnstellingen B.V. behoudt zich het recht voor zonder aankondiging wijzigingen aan te brengen.

Hovuma Magazijnstellingen B.V.
Henri Hermansstraat 1
NL-5953 NN Reuver

T: + 31 (0)77-4741010

hspace=3hspace=3 hspace=3

  

 

E-MAIL DISCLAIMER 
Emailberichten vanuit Hovuma Magazijnstellingen B.V. zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Hovuma's emailberichten (eventueel inclusief bijlagen) zijn bedrijfseigendom en kunnen vertrouwelijk zijn of anderszins beschermd voor openbaring. Elk onbevoegd gebruik, kopiëring of verspreiding van het bericht (geheel of gedeeltelijk) is nadrukkelijk niet toegestaan. Indien u email van Hovuma Magazijnstellingen B.V. ten onrechte heeft ontvangen, verzoeken wij u de afzender hiervan direct per email of anderszins op de hoogte te brengen. En deze email en eventuele bijlage(n) direct te verwijderen uit uw systeem. 
 
Hovuma Magazijnstellingen B.V. en/of haar groepsmaatschappijen, is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige overdracht van informatie per email. Noch voor enige vertraging in ontvangst, of enige schade hierdoor ontstaan. Hovuma Magazijnstellingen B.V. garandeert niet dat de integriteit van email onderweg is behouden. Noch dat het bericht of meegestuurde bestanden onderweg besmet kunnen raken met digitale virussen of anderszins besmettingen, of dat het bericht onderschept wordt. U wordt ook erop gewezen dat email en meegestuurde bestanden aan wijziging door derden onderhevig kunnen zijn. Wij adviseren u om bij twijfel over de origine, de juistheid of de volledigheid direct contact met de afzender op te nemen.
 
Niet zakelijke opvattingen, meningen, opinies en uitingen in dit emailbericht zijn uitsluitend afkomstig van de auteur van dit bericht en kunnen niet worden toegerekend aan Hovuma Magazijnstellingen B.V.. 
ANTI-SPAM EN EMAILFILTERING 
Hovuma Magazijnstellingen B.V. maakt gebruik van automatisch zichzelf frequent updatende filters tegen ondermeer digitale virussen, spam, exploits en andere digitale bedreigingen. Alle inkomende email bij Hovuma Magazijnstellingen B.V. die voldoende kenmerken hiervan bezit wordt gewist of tegengehouden:

  • email welke een virus bevat wordt direct en zondermeer gewist;
  • blokkering van internationaal bekende ‘vandal’ bestanden;
  • blokkering van emails met hierin uitvoerbare bestanden;
  • keyword filtering op ongewenste woorden of karaktercombinaties in het emailonderwerp (Subject) en/of het bericht zelf (Body). Dergelijke emails komen in een tijdelijk email quarantaine buffer terecht en kunnen nog enkele dagen lang door de ontvanger zelf vrijgegeven worden.

Door Hovuma’s emailfiltering, maar ook omdat er binnen het Internet door ondermeer Internet Service Providers op digitale bedreigingen wordt gefilterd, is het mogelijk dat uw email niet of niet volledig bij Hovuma Magazijnstellingen B.V. aankomt. Advies is daarom om bij belangrijke email aan Hovuma Magazijnstellingen B.V., of een aan Hovuma Magazijnstellingen B.V. verstuurd bestand, bij twijfel op andere wijze na te gaan of het in goede orde is ontvangen.

Henri Hermansstraat 1, 5953 NN Reuver

Nederland

Kamer van Koophandel 60213833

Tel.: +31 77 474 1010

E-mail: hovuma@hovuma.com

     

Welkom bij Hovuma.
Hoe kunnen wij u helpen?


hovuma@hovuma.com

+31-(77) 474 10 10


CONTACT US